• Ίδρυσε χωριό, χτίσε μια Αυτοκρατορία
  • Οδήγησε στρατό
  • Νίκησε μάχες, κατάκτησε τον κόσμο