X

Hall Of Fame

Players Realm
Realm:   
FB MENA 1
v5 5(Blitz) v5 Bulgarian 11 v5 15(Blitz) v5 Croatia/Serbia 6 v5 Italian 6 v5 Spanish 20 v5 20 v5 Portuguese 13 v5 Spanish 14 v5 23 v5 Poland 11 v5 Romanian 11 v5 Spanish 16 v5 Turkish 13 v5 Portuguese 15 v5 Bulgarian 9 v5 30 v5 Bulgarian 10 v5 Poland 12 v5 Spanish 17 v5 Turkish 14 v5 Portuguese 16 v5 Romanian 12 v5 Portuguese 17 v5 38 v5 Italian 5 v5 Poland 13 v5 Romanian 13 v5 Spanish 18 v5 Turkish 15 v5 44 v5 Bulgarian 12 v5 Poland 14 v5 Spanish 19 v5 Turkish 16 v5 Portuguese 18 v5 50 v5 Romanian 14 v5 Portuguese 19[Blitz] v5 53(Blitz) v5 54(Blitz) v5 Portuguese 20 v5 56 v5 Bulgarian 13 v5 Poland 15 v5 Italian 7 v5 Spanish 21 v5 Croatia/Serbia 1 v5 Romanian 15 v5 Portuguese 21 v5 64 v5 Poland 10 v5 Romanian 10 v5 Spanish 15 v5 Turkish 12 v5 Portuguese 14 v5 Bulgarian 8 v5 Italian 4 v5 Romanian 16 v5 77 v5 80 v5 Portuguese 11 v5 82 v5 Spanish 11 v5 84 v5 85 v5 Spanish 12 v5 Bulgarian 7 v5 Poland 9 v5 Romanian 9 v5 Spanish 13 v5 Turkish 11 v5 Portuguese 12 v5 93 v5 Croatia 2 v5 98 v5 99 v5 105 v5 Bulgarian 14 v5 Croatia/Serbia 2 v5 Poland 16 v5 Italian 8 v5 Turkish 17 v5 111 v5 Portuguese 22 v5 Spanish 22 v5 Spanish 23 v5 Romanian 17 v5 Croatia/Serbia 3 v5 Italian 9 v5 118 v5 Turkish 18 v5 Poland 17 v5 Portuguese 23 v5 Bulgarian 15 v5 Romanian 18 v5 Croatia/Serbia 4 v5 125 v5 Portuguese 24 v5 Spanish 24 v5 Italian 10 v5 Tactical 129 v5 Portuguese 25 v5 131(Blitz) v5 Portuguese 26 v5 Italian 11 v5 Romanian 19 v5 Poland 18 v5 Portuguese 27 v5 Bulgarian 16 v5 Croatia/Serbia 5 v5 Spanish 25 v5 140 Mega Blitz v5 Arabic 1 v5 rbkGames v5 Arabic 2 v5 Realm of Wonders v5 Arabic 3 v6 160 v6 161 v6 PT 28 v6 ES 26 v6 TR 19 v6 BG 17 v6 RO 20 v6 HR/RS 7 v6 IT 12 v6 PL 19 v6 RU 1 v5 175 v6 MENA 1 v6 177 v6 PT 29 v6 ES 27 v6 BG 18 v6 RO 21 v6 IT 13 v6 HR/RS 8 v6 TR 20 v6 PL 20 v6 RU 2 FB 1 v6 PT 30 v6 191 v6 TR 21 v6 193 v6 PT 31 v6 ES 28 v6 MENA 2 v6 ES 29 v6 PT 32 v6 PL 21 v6 209 v6 TR 22 v6 ES 30 v6 PT 33 FB 2 FB 3 FB 4 v6 Mega blitz FB 5 FB 6 FB 7 FB 8 FB 9 FB BG 1 FB PT 1 FB ES 1 FB TR 1 FB RU 1 FB MENA 1 FB HR/RS 1 FB IT 1 FB PL 1 FB RO 1 v6 238 v6 240 FB TR 2 FB ES 2 250 v6 251 v6 252 v6 256 v6 257 v6 258 Blitz Masters v6 260 v6 261 v6 262 v6 263 Tactical v6 264 v6 271 v6 277 v6 279 v6 282 v5 283 v5 285 v5 286(Blitz) Snowball Realm v6 292 v6 300 Blitz Masters 2 v6 303 v6 304 v6 305 v6 306 v5 307 v5 308 v6 310 v6 311 v5 312 v6 313 v6 314 v5 320 Nomads: All-Stars Nomads Invasion Hardcore #Stay Home Realm of Legends Eternal Glory Blitz Masters 3 v6 370 Parallel universe Utopia Game of Tribes
      Season:   

Winner

Realm FB MENA 1, Season 9

UNION
157 902 926

Top 100 players

Rankings Country Medals Empire Points Level
1 #10833662 30 484 049 54
2 #10327198 28 817 295 57
3 miklmerzik123 28 256 915 74
4 ana_elmasry 25 944 639 70
5 AlgerienMusulim 21 319 222 66
6 #14832730 20 467 881 60
7 the-slayer 17 352 422 67
8 ahmed012270 12 807 074 67
9 #11938247 11 093 248 51
10 Sherif651 8 618 687 69
11 #12615374 6 252 191 53
12 omar.fathi1 4 951 738 53
13 Mahmood_999 4 130 146 63
14 #14663573 3 802 765 40
15 RiyadElSalihin 3 771 441 61
16 #10947095 3 379 436 45
17 #14021222 2 969 045 50
18 motaz_abtan 2 820 717 52
19 ferasfganem 2 582 041 56
20 mraett 2 282 241 64
21 #13267880 2 253 023 39
22 #10995040 2 198 381 47
23 #11786730 1 433 794 39
24 #12096571 1 358 531 36
25 #14960982 1 288 873 40
26 #14341677 1 282 845 42
27 aziz.mrabet.73 1 256 226 37
28 meddeb123 1 124 468 50
29 #14125859 936 042 36
30 #13555636 901 218 36
31 #12896895 819 485 37
32 #14254551 775 985 32
33 albrnc20 753 477 70
34 #13555211 648 994 35
35 #14349021 606 201 42
36 #12523972 516 379 43
37 #14571168 482 587 44
38 #11867888 465 816 30
39 BEKO 458 590 51
40 MARVEL007 448 722 66
41 #12428606 427 497 51
42 #14841696 424 009 41
43 #14970601 422 018 40
44 FB7304833950 394 721 47
45 #12866726 318 801 41
46 nassermsmari 294 833 37
47 hanihz80 280 642 58
48 aboahmadelmasry 266 693 60
49 #11862649 224 993 38
50 #14120279 224 236 40
51 khaled.alsawy.5 195 899 58
52 #12890961 190 352 40
53 #14712614 182 982 40
54 #14212513 171 056 24
55 #14331592 167 983 33
56 #12030222 145 454 31
57 .ivhx 82 203 61
58 #15259299 82 048 31
59 #14969343 76 495 29
60 #12069646 72 688 37
61 MUSTAFATOKO 69 876 57
62 #14914614 58 695 31
63 #11067097 50 534 22
64 FB8583800634 48 116 52
65 #14650451 35 235 22
66 #11079511 34 075 18
67 #9751306 28 859 22
68 yalderm1 27 098 63
69 Sultan-Sulayman 19 349 41
70 #14236749 17 433 32
71 mogremharb 12 567 68
72 Leader_Ahmed 12 106 38
73 #19972046 11 729 14
74 35657634 11 611 22
75 #14052037 11 363 25
76 #14336693 10 696 19
77 xxx.wolf.xxx 10 526 54
78 #10651289 10 522 47
79 Sherif652 10 466 61
80 #13436524 9 698 29
81 #14774284 9 231 14
82 #12620199 7 973 49
83 #10964889 7 623 13
84 #11350737 7 254 38
85 kora99 7 209 80
86 Abdullah.Adnan 6 769 36
87 #14152583 6 241 14
88 #12673722 4 994 13
89 #15000185 4 939 26
90 mohamed-elmasry 4 745 52
91 #10927050 4 682 19
92 MM111MM 4 667 67
93 #12867629 4 379 25
94 salimali321 4 166 61
95 alaskimo 3 831 78
96 Mr.k2 3 498 44
97 #14440182 3 336 59
98 #10464311 2 322 52
99 zyn.aldyn.35 2 167 69
100 #13934499 2 160 10